Valorant vs csgo ระบบจัดอันดับและระบบการแข่งขัน PART4

การกระจายอันดับ Valorant vs csgo

csgo และ Valorant มีอันดับที่ใกล้เคียงกันในหมู่ผู้เล่น ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน Gold Nova 3 และ Gold 2 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทั่วไปจะได้รับการจัดอันดับในสองเกม

อย่างไรก็ตาม มีขีดจำกัดเพิ่มเติมสำหรับระดับ Radiant ของ Valorant

แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่จะอยู่ในอันดับใน csgo แต่ Valorant ได้คิดขึ้นมาว่าจะมีผู้เล่นเพียง 150 คนเท่านั้นที่จะได้รับการจัดอันดับ Radiant ต่อภูมิภาค ซึ่งทำให้ยากต่อการเข้าถึง ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ของอันดับ Radiant ในโลกจึงต่ำมาก

ตลอดหลายเดือน ดูเหมือนว่า Riot Games จะผ่อนปรนเล็กน้อย และอาจขยายขีดจำกัดนั้นออกไป เนื่องจากผู้เล่นจำนวนมากขึ้นกลายเป็น Radiant ทุกวัน

Valorant vs csgo

Valorant vs csgo

จากข้อมูลของ Esports Tales มีเพียง 0.16% ของผู้เล่น Valorant เท่านั้นที่เป็น Radiant ในขณะที่จำนวนนั้นอยู่ที่ประมาณ 0.78% ในกรณีของอันดับ Global Elite ของ csgo

csgo มักจะมีการจับคู่ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งแตกต่างจาก Valorant

มีรายงานมาว่าผู้เล่น csgo หลายคนสามารถแข่งขันกับอันดับที่สูงกว่าของพวกเขาได้มาก ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเป็น Silver 2 เขา/เธอมักจะจับคู่กับอันดับ Legendary Eagle

สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการจับคู่ดังกล่าวคือการขาดผู้เล่นในอันดับสูงหรืออันดับต่ำ ดังที่เห็นได้ชัดข้างต้นในการแจกแจงอันดับ

ใน Valorant ผู้เล่นสามารถจับคู่กับฝ่ายตรงข้ามที่มีอันดับต่างกันได้สูงสุดสี่ระดับ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นมักจะต้องเผชิญกับการต่อคิวยาว ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้เล่นได้รายงานใน Valorant

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต ufa877.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o